Obraceč obrázků

Účel


Tento skript je určen k obracení a změně velikosti obrázků bez nutnosti použít JavaScript nebo CSS3 styly.

Použití:


Aplikace se ovládá pomocí parametrů GET, pro laiky ovládá se těmi slovy za ? v adrese stránky.
syntaxe:http://jmareda.sweb.cz/imagefliper.php?hodnota1=neco&hodnota2=neco
Dostupné parametry:
img adresa obrázku k otočení.
angle stupně otočení proti směru hod ručiček
BG Barva plochy která vznikne otočením obrázku o hodnotu nedělitelnou 90 bezezbytku, formát barvy: R,G,B
w Délka obrázku, vyžaduje parametr h
h Šířka obrázku, vyžaduje parametr w
makeurlVytvoří url které je samo o sobě obrázek, ostatní parametry budou ignorovány

Formulář:


Tento formulář vám pomůže vytvořit potřebnou adresu.
Obrázek:
Otočení:°
Pozadí:
Výška: pixelů
Šířka: pixelů
ImgUrl: