Stažení a použití macro-bota.

Instalace:

Soubor macro.rar stahněte do počítače. Pro rozbalení budete potřebovat win RAR, nebo kompatibilní kom- a dekomprimátor
Soubor rozbalte do vlastní složky, například MUmacro
V této složce najdete soubor macro.bat, ten spusťte. Program můžete stejně tak spouštět i pomocí macro.exe.

Použití:

Načtení makra: Po
spuštění programu
se na obrazovce objeví okno přkazového řádku.
Zadejte jméno makra
, které chcete načíst a stiskněte enter.
Ve chvíli kdy je makro úspěšně načteno (soubor existuje, a je v pořádku), oběví se na výstupu tato zpráva:
Not running... Press F5 when you are ready to start.
Press F7 while the program is stopped to reload
While the program is running, press F6 to stop.
Ovládání: Je tedy zřejmé že program budeme ovládat následujícím způsobem:
F5Start!
F6Stop!
F7Nemačkat, zjevně nedodělaná funkce způsobí, že skript už nepůjde spouštět. Skuste si to sami...

Tvorba maker:

Princip: Makro je seznam příkazů, které program provádí, nezávisle na okolním dění. Jakmile se jednou makro načte, program není schopen dělat nic, než to,
co je zadáno do načteného skriptu. Velikost makra by neměla přesahovat 100kB. U souboru makra nezáleží na příponě, já je vysvářím bez přípony, kvůli snažšímu zadávání.
Makro můžete vytvářet v libovolném textovém editoru. Makro ignoruje vícero mezer a příkazy malým písmem. Syntaxe:
Myš:Klávesnice:Příkazy:
MOUSE_SET_POS x yNastaví pozici myši na dané souřadnice
MOUSE_LCLICKKlikne pravým (R) nebo levým (L)
tlačítkem myši
MOUSE_RCLICK
MOUSE_LHOLDStiskne pravé (R) nebo levé (L)
tlačítko myši
MOUSE_RHOLD
MOUSE_LRELEASEPovolí pravé (R) nebo levé (L)
tlačítko myši
MOUSE_RRELEASE
KEYPRESS tlačítkoStiskne tlačítko klávesnice
KEYHOLD tlačítkoPodrží tlačítko klávesnice
KEYRELEASE tlačítkoPustí tlačítko klávesnice
Klávesy:
A-ZPísmena a čísla od A do Z
na klávesnici. Musí být velká
1-9
VK_F1-VK_F12Funkční tlačítka.
Další...
REPEAT  počet opakování Inicialisace cyklu
LOOP Ukončení cyklu
REST čas [ms]Mezičas před provedením dalšího příkazu
REM Libovolný textKomentář